Lejen af fælleshuset andrager kr. 2600. inklusive obligatorisk slutrengøring pr. døgn

  • Forskud på leje kr. 1000 skal være Højvanggård i hænde senest 5 bankdage efter modtagelse af denne mail.
  • Rest lejebeløb skal være udlejer i hænde senest 1 mdr. før lejede dato

Indbetalings muligheder:
MobilPay: 60-24-34-86 (Husk at opgive id nummer, lejeperiode eller navn på lejer)
Bankoverførelse til Handelsbanken: 7632 – 7501524 (Husk at opgive id nummer, lejeperiode eller navn på lejer)
Kontant: KUN ved forudgående aftale.
***********************************************************************************

Afbestilles leje af Højvanggårds fælleshus efter lejeaftalens underskrivelse og indbetaling af forskud, ses det indbetalte forskud som betaling for de omkostninger som foreningen har haft til diverse ydelser.
Afbestilles leje af Højvanggårds fælleshus efter restbeløb er indbetalt, ses dette som kompensation for tabt mulighed ved anden udlejning i perioden. Det vil dog i meget sjældenen og ekstreme tilfælde være muligt at få tilbagebetalt det fulde eller delvis beløb.

Udlejers underskrift er en kvittering for indgåelse af aftale som dog kan annullers hvis forskud ikke ses betalt senest 5 bankdage efter underskrivelse af lejeaftale.

Lejemålet omfatter hele fælleshuset inkl. køkken samt nødvendig service, der forfindes. Lejren er ansvarlig for fælleshuset, inventar, service, installationer, forstærker til afspilning af egen musik.

Lejren er ligeledes ansvarlig for sine gæsters opførsel, såvel indenfor som udenfor, således at disse ikke er til gene for de omkringboende.
Vi henviser til rygning og frisk luft foregår i fælleshusets have.

Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer efter kl. 24.00.

Der må ikke festes efter Kl. 03.00.

Det er tilladt at ryge indenfor i det dertil indrettet rygerum, der er vist under fremvisningen. Resten af fælleshuset er 100% røgfrit.

Fælleshuset afleveres i opryddet stand, bordene sættes tilbage i gangen og stolene ved endevæggen i det store rum og gulvet fejes. Brugt service afleveres opvasket og sat på plads. Husholdningsaffald lægges i containeren ved gavlen af bygningen.

Lejren pålægges et erstatningskrav ved ødelagte inventar, service m.v. såfremt erstatningskrav gøres gældene, indsættes det oplyste beløb i Handelsbanken efter nærmere aftale med udlejer.

Bestyrelsen i Højvanggård gør opmærksom på, at såfremt lejre af Højvanggård fælleshus i lejeperioden ønsker at sælge øl, vin, spiritus eller lign. skal der søges spiritusbevillig hos politimesteren.

Ved underskrivelse af lejeaftalen, er lejer indforstået med ovennævnte lejebetingelser samt bekræfter ligeledes at have modtaget en genpart af lejeaftalen.

Telefonnr. KUN til brug ved nødstilfælde:
Susanne: 60-24-35-86
John: 21-14-24-76.

Jeg bekræfter jeg er indforstået med ovenstående

    Højvanggård ønsker jer en god fest.